GDPR forordning

Som alle andre virksomheder, er vi underlagt den nye GDPR-forordning som træder i kraft d. 25. maj 2018. Det betyder at vi skal leve op til nogle krav ifm. de data, vi gemmer om vores kunder. Dertil skal vi oplyse om, hvilke data vi gemmer og over for Datatilsynet kunne godtgøre for hvor lang tid oplysningerne gemmes. HVAD BETYDER DET FOR DIG? Reelt ingenting og du behøver ikke at gøre noget. Vi er bare blevet forpligtet til at fortælle dig at vi gemmer visse oplysninger om dig som kunde, såsom dit navn, e-mailadresse, telefonnummer og historikken over dine bookninger. Vi gemmer ingen personfølsomme data om dig medmindre vi har dit samtykke, hvilket sker når du har modtaget en bekræftelse på din bookning, ligeledes deles dine oplysninger ikke med 3. part. Du er også velkommen til at kontakte os for at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig og evt. få dem slettet. Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig.

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? Skovlygård Hundepension er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her: Skovlygård Hundepension ApS, Ryttermosevej 51, 3230 Græsted. CVR. nr. 31607248. Telefon nr. 4030 8759. E-mail jv@skovlygaard-dyrehotel.dk
  1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores pasning af din hund. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket. Legitime interesser, der forfølges med behandlingen. Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.
  1. Kategorier af personoplysninger. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, e-mailadresse eller telefonnummer, adresse, tidspunkt for pasning af din hund og gennemførte pasninger. 
  1. Modtagere eller kategorier af modtagere Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: rådgivere og databehandler.
  1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.
  2. Opbevaring af dine personoplysninger Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
  1. Retten til at trække samtykke tilbage Vi kan behandle visse personoplysninger baseret på særskilt samtykke fra dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandlingen af personoplysninger der jf. pkt. 2 ovenfor behandles på andet grundlag end samtykke.
  1. Dine rettigheder. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger ( dataportabilitet ) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
  1. Klage til Datatilsynet Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ryttermosevej 51 • 3230 Græsted

Tlf. 40 30 87 59